ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

70 LLBel - LL.B. in Business and Tech Law Program in English

(High School Track)

2024

Announcements

21/02/2024
70 LLBel Admission Announcement Round 2 : Admission (21 February – 27 March, 2024)
Details >
Please click to read an official announcement (Thai version / English version)

Step 1 :  Read application details before applying

Click for related documents / Forms

Step 3 : Fill out the application form

Applicants should prepare all of required documents before filling out the application form
Click for online application
If you have any question please feel free to contact us .

Contact the Program

(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram