ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

Methods of Application Fee Payment

The application processing fee can be paid through the following channels:

Option 1: Over SCB counter payment

Print the payment form provided below and pay at any branch of Siam Commercial Bank (SCB). Keep the slip payment.
for LLBel (Select for download)
Click for pay-in slip
(70 LLBel- High School Track)
Click for pay-in slip
(71 LLBel- Bachelor's Degree Track)
Click for pay-in slip
(72 LLBel- International Round)
for LL.M.
Click for pay-in slip
(50 LL.M.)

Option 2: SCB application

Applicants can pay via SCB mobile banking or SCB Easy application, details as follows: 

 1. Log into SCB Easy application
 2. Select “Bill Payment”
 3. Search for “คณะนิติศาสตร์ จุฬา” or “Law Chulalongkorn University” (Comp code:0550)
 4. Fill in
  - In Ref.1, fill in “Applicant’s National ID Number”
  - In Ref.2
  [LLBel] fill in
  “70
  + 01 + 2567 + Applicant’s mobile phone (10 digit) (e.g. 70012567xxxxxxxxxx)

  [LL.M] fill in
  “50
  + 01 + 2567 + Applicant’s mobile phone (10 digit) (e.g. 50012567xxxxxxxxxx)

Option 3: Online banking transfer

Transfer money to the following account:

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Account Number: 143-1-18339-7
Account Name: Faculty of Law Chulalongkorn University
Note: fill in your Name, Lastname and the program name

Option 4: International transfer

Transfer money to the following account:

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Branch code: 630
Account number: 143-1-183397
Account name: Faculty of Law Chulalongkorn University
Address: 1 Soi Kasikornthai, Ratburana Road, Bangkok 10140 Thailand
Telephone: 0-21605085-9
Swift Code: KASI TH BK

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10,11 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law [email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top apartmentsmartphoneselectexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram