ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

Methods of Application Fee Payment

The application processing fee can be paid through the following channels:

Option 1: Over SCB counter payment

Print the payment form provided below and pay at any branch of Siam Commercial Bank (SCB). Keep the slip payment.
Click for pay-in slip
(70 LLBel- High School Track)
Click for pay-in slip
(71 LLBel- Bachelor's Degree Track)
Click for pay-in slip
(72 LLBel- International Round)

Option 2: SCB application

Applicants can pay via SCB mobile banking or SCB Easy application, details as follows: 

  1. Log into SCB Easy application
  2. Select “Bill Payment”
  3. Search for “คณะนิติศาสตร์ จุฬา” or “Law Chulalongkorn University” (Comp code:0550)
  4. Fill in
    - In Ref.1, fill in “Applicant’s National ID Number”
    - In Ref.2, fill in “70 (code of the program) + 01 + 2566 + Applicant’s mobile phone (10 digit) (e.g. 70012566xxxxxxxxxx)

Option 3: Online banking transfer

Transfer money to the following account:

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Account Number: 143-1-18339-7
Account Name: Faculty of Law Chulalongkorn University

Option 4: International transfer

Transfer money to the following account:

Bank: Kasikornbank
Branch: Chamchuri Square
Branch code: 630
Account number: 143-1-183397
Account name: Faculty of Law Chulalongkorn University
Address: 1 Soi Kasikornthai, Ratburana Road, Bangkok 10140 Thailand
Telephone: 0-21605085-9
Swift Code: KASI TH BK

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law [email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top apartmentsmartphoneselectexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram