ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

50 LL.M. Business Law International Program in English

2024

Announcements

03/01/2024
50 LL.M.-Open for Registration Round 1 : 4-31 January, 2024

Step 1 : Download relative documents.

Click the button.
All Documents (50LL.M.)

Step 2 : Fee payment

Please see the instuction.
Payment Instruction

Step 3 : Fill Registration Form.

Please prepare the relatived paper in Step1 and Step2 for registration process.
Online Form
If you have any question please feel free to contact us .

Question ?

HotLine.+6622182041 or +6622182019
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram