ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_empty_space height="60px"][vc_single_image image="1913" img_size="full" alignment="center" css_animation="none"][vc_empty_space height="20px"][vc_custom_heading text="20 น.ม. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์" font_container="tag:h2|text_align:center" use_theme_fonts="yes"][vc_empty_space height="20px"][vc_message]

ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 : ผู้สมัครสามารถดูโจทย์บทวิเคราะห์ ตามหมวดที่ผู้สมัครเลือกดังนี้

[/vc_message][vc_cta h2="กฎหมายเอกชนและธุรกิจ" txt_align="center" add_button="bottom" btn_title="Download โจทย์บทวิเคราะห์ที่นี่" btn_style="3d" btn_color="danger" btn_align="center" add_icon="top" i_icon_fontawesome="fa fa-envelope-open" i_color="pink" btn_link="url:https%3A%2F%2Fwww.law.chula-regist.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Flaw_attachments%2F20%2F20-essay-first2563%2F01-BUSINESSLAW.pdf|||"]ผู้สมัครมีเวลา 24 ชั่วโมงในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีกำหนดการส่งบทวิเคราะห์
ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ที่นี่ >> ส่งบทวิเคราะห์[/vc_cta][vc_cta h2="กฎหมายมหาชน" txt_align="center" add_button="bottom" btn_title="Download โจทย์บทวิเคราะห์ที่นี่" btn_style="3d" btn_color="danger" btn_align="center" add_icon="top" i_icon_fontawesome="fa fa-envelope-open-o" i_color="pink" btn_link="url:https%3A%2F%2Fwww.law.chula-regist.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Flaw_attachments%2F20%2F20-essay-first2563%2F02-PUBLICLAW.pdf|||"]ผู้สมัครมีเวลา 24 ชั่วโมงในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีกำหนดการส่งบทวิเคราะห์
ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ที่นี่ >> ส่งบทวิเคราะห์[/vc_cta][vc_cta h2="กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา" txt_align="center" add_button="bottom" btn_title="Download โจทย์บทวิเคราะห์ที่นี่" btn_style="3d" btn_color="danger" btn_align="center" add_icon="top" i_icon_fontawesome="fa fa-envelope-open" i_color="pink" btn_link="url:https%3A%2F%2Fwww.law.chula-regist.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Flaw_attachments%2F20%2F20-essay-first2563%2F03-CRIMINALLAW.pdf|||"]ผู้สมัครมีเวลา 24 ชั่วโมงในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีกำหนดการส่งบทวิเคราะห์
ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ที่นี่ >> ส่งบทวิเคราะห์[/vc_cta][vc_cta h2="กฎหมายระหว่างประเทศ" txt_align="center" add_button="bottom" btn_title="Download โจทย์บทวิเคราะห์ที่นี่" btn_style="3d" btn_color="danger" btn_align="center" add_icon="top" i_icon_fontawesome="fa fa-envelope-open-o" i_color="pink" btn_link="url:https%3A%2F%2Fwww.law.chula-regist.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Flaw_attachments%2F20%2F20-essay-first2563%2F04-INTERLAW.pdf|||"]ผู้สมัครมีเวลา 24 ชั่วโมงในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีกำหนดการส่งบทวิเคราะห์
ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ที่นี่ >> ส่งบทวิเคราะห์[/vc_cta][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height="60px"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เอกสารประกอบการสมัคร หมายเหตุ / วิธีใช้
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
เอกสารการชำระเงินทางธนาคาร
สำหรับใช้ชำระที่ธนาคาร สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ใบ Check List
สำหรับใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร

[/vc_column_text][vc_empty_space height="30px"][vc_column_text]

ส่งบทวิเคราะห์ (ส่งได้ทุกหมวด)

[/vc_column_text][vc_empty_space height="60px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_message]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 095-3676129
หรือ Email หลักสูตร [email protected]

[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram