ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้ 

ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 น.บ. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

Genius Scan - PDF Scanner (โปรแกรมแนะนำ)
เป็นหนึ่งในโปรแกรมแนะนำสำหรับการสแกนเอกสารด้วยมือถือ ที่สะดวก สามารถรวมไฟล์หลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียวได้ และทำให้ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กลง   >> ดูรายละเอียด

หลักสูตรนี้มีเรียงความที่ผู้สมัครต้องส่งดังนี้

ผู้สมัครเขียนเรียงความเรื่อง "ความสาคัญของกฎหมายในชีวิตของข้าพเจ้า" ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้ขนาดตัวอักษรในการพิมพ์ขนาด 16 ในรูปแบบไฟล์ PDF เว้นแต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้เขียนด้วยลายมือแล้วถ่ายภาพข้อเขียนในรูปแบบไฟล์ JPG สำหรับอัพโหลดขึ้นระบบการรับสมัคร

หากท่านเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครแล้วก่อนวันที่ 11 เมษายน 2563 ให้ทุกท่านเขียนเรียงความตามโจทย์ดังกล่าวและ ส่งได้ที่นี่
(ช่องทางนี้สำหรับผู้สมัครก่อน 11 เมย เท่านั้น ส่วนผู้สมัครหลังจากนั้นจะมีช่องทางให้ upload เป็นไฟล์แนบพร้อมใบสมัครอยู่แล้ว)
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หลักสูตร หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน facebook.com/lawchula

เอกสารประกอบการสมัคร หมายเหตุ / วิธีใช้
ประกาศการรับสมัคร
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
หลักการเก็บค่าธรรมเนียม
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
รายละเอียดหลักสูตร
สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ใบนำส่งเอกสาร (Check List)
สำหรับนำมากรอก สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
เอกสารการชำระเงินทางธนาคาร
สำหรับใช้ชำระที่ธนาคาร สแกนและส่งกลับทางระบบกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของหลักสูตร โทร. 094-4868653
Email : llm-grad@law.chula.ac.th

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: online-regis@law.chula.ac.th (นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
E-mail: online-grad@law.chula.ac.th (ระดับบัณฑิตศึกษา)
Copyright © 2020 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram