ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

ปฎิทินการสมัคร

Application Schedule

กำหนดการการส่งใบสมัครทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ การประกาศผล การสอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และวันรายงานตัว รวมถึงรายละเอียดประกอบอื่นๆ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567
Application Schedule for 2024 Academic Year
ดูปฎิทิน และไฟล์ประกาศ - Download [PDF]
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram