ระบบสมัครออนไลน์หลักสูตร / อบรมสัมมนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online Application System
Faculty of Law, Chulalongkorn University

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สมัครไปเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรสอบตอนไหน

หลังจากสมัครสำเร็จ ระบบจะส่งบัตรสอบให้ทาง email ภายใน 7 วัน (เว้นแต่เอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะติดต่อกลับหาผู้สมัครเอง ไม่ต้องกังวล)

ผู้สมัครเดิม ต้องการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมทำอย่างไร

ใช้เว็บไซต์รับสมัครเดิมสำหรับการอัพโหลดได้เลยค่ะ

การชำระค่าสมัคร ชำระออนไลน์ได้ไหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หากเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบหรือไม่

หากเกิดความไม่ปลอดภัยหรือความไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบคณะนิติศาสตร์อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอบได้ตามความเหมาะสม โดยคณะนิติศาสตร์จะประกาศให้ผูสมัครทราบเป็นการล่วงหน้า

ผู้สมัครหนึ่งคน สมัครเรียนหลายหลักสูตรได้ไหม

สามารถสมัครได้หลายหลักสูตรตามที่ต้องการ แต่หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้วให้เลือกเรียนได้เพียงสาขาเดียวค่ะ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร

10,11 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต
[email protected] 
02-218-2013, 095-367-6125

20 หลักสูตร น.ม.
[email protected] 
02-218-2064, 02-218-2058, 095-367-6129

30 หลักสูตร น.ด.
[email protected] 
02-218-2075, 095-367-6123

40 หลักสูตร ศศ.ม.
[email protected] 
02-218-2061, 02-218-2078, 095-367-6127

50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) 
[email protected] 
(+66) 2218-2041 or (+66) 2218-2019

60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร
[email protected] 
02-218-2024, 095-367-6126, 097-026-6896

70,71,72 LLBel in Business and Tech Law [email protected]
(+66) 2218-2095 or (+66) 2218-2019

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Faculty of Law, Chulalongkorn University Debdvaravati Building, 254 Soi Chula 42, Phayathai Road, Wangmai,Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2022 Faculty of Law, Chulalongkorn University
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram