เอกสารสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางธนาคารfor Payer  (สำหรับผู้ชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐาน)
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

 


จำนวนเงินที่ต้องชำระ 1000 บาท

ชื่อ – นามสกุล (Full Name)  ……………………………………….

เลขบัตรประชาชน (Citizen ID No.) REF1: ………………………………

เบอร์มือถือ (Mobile No.) REF2:  50 01 2563 ……………………………
หมายเหตุเจ้าหน้าที่ : Ref2 ประกอบด้วย รหัสหลักสูตร(2ตัว) + รหัสภาคการศึกษา(2ตัว) + ปีการศึกษา(4ตัว) + เบอร์โทรศัพท์มือถือ(10ตัว)

for Bank  (สำหรับธนาคาร)
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

 


จำนวนเงินที่ต้องชำระ 1000 บาท

ชื่อ – นามสกุล (Full Name)  ……………………………………….

เลขบัตรประชาชน (Citizen ID No.) REF1: ………………………………

เบอร์มือถือ (Mobile No.) REF2:  50 01 2563 ……………………………
หมายเหตุเจ้าหน้าที่ : Ref2 ประกอบด้วย รหัสหลักสูตร(2ตัว) + รหัสภาคการศึกษา(2ตัว) + ปีการศึกษา(4ตัว) + เบอร์โทรศัพท์มือถือ(10ตัว)