Genius Scan
เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้งานง่าย ได้ไฟล์ที่เป็นระเบียบ อ่านได้ชัดเจน สามารถรวบรวมไฟล์รูปภาพหลายๆไฟล์เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวได้ และยังสามารถบีบอัดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงเหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่
Download Here

วีดีโอสอนวิธีการใช้โปรแกรม (3.48 นาที)