มีคำถามใดเกี่ยวกับการรับสมัคร

ลองหาคำตอบเบื้องต้นจากคำถามที่พบบ่อยนี้ หากไม่พบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ทางเบอร์โทรของทางคณะ
Please call our faculty at +662-218-2017 with your question.

คำถามที่พบบ่อยในการลงเบียน

ฉันเข้าระบบไม่ได้ ทำอย่างไร

โปรดลองใช้ระบบ “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อให้ทางระบบลงทะเบียนส่งรหัสผ่านใหม่ให้คุณ หากทำแล้วทางระบบไม่ยอมส่งอีเมล์ไปและขึ้นเตือนข้อผิดพลาด อาจเป็นไปได้ว่า คุณได้กรอกอีเมล์ผิดตั้งแต่ต้น ทางผู้สมัครอาจจำเป็นต้องทำรายการใหม่ตั้งแต่ต้น

หากเกินระบบการลงทะเบียนแล้ว แต่ระบบยังมีแบบฟอร์มให้กรอกอยู่ ฉันยังมีสิทธิ์สมัครอยู่หรือไม่?

กำหนดการของการสมัครลงทะเบียน ชัดเจนเป็นข้อกำหนดกติกาในการสมัคร อย่างไรก็ตาม หากทางระบบเกิดมีการ clear cache ไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาดทางระบบบางประการ บางครั้งผู้สมัครอาจจะยังเห็นหน้าการสมัครอยู่ ซึ่งหากผู้สมัครกรอกมา ไม่ถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ ทางคณะจะดูวันเวลาการสมัครสอบที่ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นสำคัญ

ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือไม่

สามารถทำได้ ในขั้นตอนการส่งใบสมัคร อย่างไรก็ตาม บางคณะอาจมีเงื่อนไขบางประการ รวมถึงวันเวลาที่เรียน และสอบ อาจตรงกัน ซึ่งผู้สมัครอาจจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขและวันเวลาให้ชัดเจนก่อนการสมัคร

จะทราบได้อย่างไรว่า การสมัครของฉันเสร็จสมบูรณ์ ---???

???

ฉันสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ด้วยวิธีใด ---??

???

ฉันกรอกใบสมัครในระบบแล้ว แต่เอกสารแนบฉันมีไม่ครบ จะสามารถส่งในภายหลังได้หรือไม่

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครในระบบ แล้วทำการบันทึกข้อมูลที่กรอกมาก่อนหน้านั้น และทำการแนบเอกสารแนบที่ยังขาดอยู่เพิ่มในภายหลังได้ผ่านระบบสมาชิกของเว็บ หลังจากนั้นเมื่อภายหลังได้ทำการแนบเอกสารทุกอย่างเรียบร้อย ทางผู้สมัครค่อยทำการกดยืนยันการส่งข้อมูล (หลังการยืนยัน ทางผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้อีก และทั้งนี้ ต้องทำการส่งเอกสารแนบทั้งหมดก่อนหมดเวลาส่งใบสมัคร)

หากฉันส่งเอกสารแนบไม่ครบทันก่อนการปิดลงทะเบียน จะเป็นเช่นไร

ผู้สมัครต้องทำการส่งเอกสารประกอบแนบมาให้ครบก่อนเวลาปิดทำการรับสมัคร ซึ่งหากระบบทำการปิดรับสมัครแล้ว ทางระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการแนบเอกสารเพิ่มได้อีก และเมื่อเอกสารใบสมัครของผู้สมัครไม่ครบ อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการสมัคร และอาจมีผลให้สมัครไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบางหลักสูตรที่อาจผ่อนผันเป็นพิเศษในการอนุญาตให้แนบเอกสารประกอบในภายหลังได้ ซึ่งทั้งนี้จะมีการระบุชัดเจนในหมายเหตุในแบบฟอร์มใบสมัครลงทะเบียน (หากไม่มีระบุไว้ หมายถึงส่งภายหลังไม่ได้ทุกกรณี)