มีคำถามใดเกี่ยวกับการรับสมัคร

ลองหาคำตอบเบื้องต้นจากคำถามที่พบบ่อยนี้ หากไม่พบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ทางเบอร์โทรของทางคณะ หรือเบอร์ตรงของแต่ละหลักสูตร
Please call our faculty at +662-218-2017 with your question.

คำถามที่พบบ่อยในการลงเบียน

ขั้นตอนการสมัครทำอย่างไร

โปรดอ่านรายละเอียดตามนี้ รายละเอียด

หากเกินระบบการลงทะเบียนแล้ว แต่ระบบยังมีแบบฟอร์มให้กรอกอยู่ ฉันยังมีสิทธิ์สมัครอยู่หรือไม่?

กำหนดการของการสมัครลงทะเบียน ชัดเจนเป็นข้อกำหนดกติกาในการสมัคร อย่างไรก็ตาม หากทางระบบเกิดมีการ clear cache ไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาดทางระบบบางประการ บางครั้งผู้สมัครอาจจะยังเห็นหน้าการสมัครอยู่ ซึ่งหากผู้สมัครกรอกมา ไม่ถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ ทางคณะจะดูวันเวลาการสมัครสอบที่ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นสำคัญ

ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือไม่

สามารถทำได้ ในขั้นตอนการส่งใบสมัคร อย่างไรก็ตาม บางคณะอาจมีเงื่อนไขบางประการ รวมถึงวันเวลาที่เรียน และสอบ อาจตรงกัน ซึ่งผู้สมัครอาจจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขและวันเวลาให้ชัดเจนก่อนการสมัคร

จะทราบได้อย่างไรว่า การสมัครทางออนไลน์ของฉันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเสร็จสิ้น ทางเว็บจะแจ้งหน้าแจ้งว่าได้รับข้อมูลแล้ว และท่านจะได้รับอีเมล์ข้อมูลที่ท่านกรอก ตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้

ฉันสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ด้วยวิธีใด

ในข้อมูลของแต่ละหลักสูตรจะมีแบบฟอร์มสำหรับการชำระค่าสมัครทางธนาคารอยู่ ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกชื่อ นามสกุลและหมายเลขบัตรประชาชน(หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง-passport number) ในใบดังกล่าว เพื่อให้ทางธนาคารใช้อ้างอิงในการส่งข้อมูลการชำระของท่านมาให้ทางคณะอย่างถูกต้อง

ฉันกรอกใบสมัครในระบบแล้ว แต่เอกสารแนบฉันมีไม่ครบ จะสามารถส่งในภายหลังได้หรือไม่

ผุ้สมัครควรกรอกส่งข้อมูลมาทางระบบ เมื่อท่านได้ทำการเตรียมเอกสารครบถ้วนสำหรับการแนบหลักฐานมาทางระบบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้อย่างไรก็ตามระบบการสมัครนั้น อนุญาตให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านทิ้งไว้ได้ แล้วท่านสามารถเข้ามาแนบหลักฐานส่งภายหลังก่อนการปิดการลงทะเบียนได้ ท่านสามารถเข้ามาแนบเอกสารภายหลังได้ก่อนเวลาดังกล่าว (ระบบจะจดจำการกรอกข้อมูลของท่านไว้ แต่ทั้งนี้ท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เครื่องเดียวกันกับที่กรอกข้อมูลไว้ตอนแรก)

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลหลักฐานของท่านไม่ครบ และจำเป็นต้องส่งเอกสารบางอย่างในภายหลัง กรุณาติดต่อทางหลักสูตรเพื่อส่งข้อมูลเสริมให้ทางเจ้าหน้าที่ต่อไป

หากฉันส่งเอกสารแนบไม่ครบทันก่อนการปิดลงทะเบียน จะเป็นเช่นไร

ผู้สมัครต้องทำการส่งเอกสารประกอบแนบมาให้ครบก่อนเวลาปิดทำการรับสมัคร ซึ่งหากระบบทำการปิดรับสมัครแล้ว ทางระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการแนบเอกสารเพิ่มได้อีก

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อยังหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้

ฉันสามารถสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเองที่คณะได้หรือไม่

ในบางหลักสูตร จะเปิดให้ท่านสามารถสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเองที่คณะได้ โปรดดูข้อมูลในแต่ละหลักสูตร หรือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร

หลังกรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัครแล้ว ฉันควรได้บัตรสอบภายในกี่วัน

หลังจากกรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัครแล้ว ทางหลักสูตรจะทำการตรวจสอบ และส่งบัตรสอบให้ผู้สมัครทาง อีเมล์ภายใน 7 วัน ซึ่งระหว่างนั้น ทางหลักสูตรอาจทำการโทรไปเพื่อร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งหากพ้นเวลา 7 วันแล้วแต่ผู้สมัครยังไม่ได้รับบัตรสอบ ผู้สมัครสามารถส่งอีเมล์ หรือโทรมาสอบถามกับทางหลักสูตรเพื่อตรวจสอบได้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่ละหลักสูตร
10 หลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิต >> โทร. 02-2182017 ต่อ 512 และ 02-2182020
20 หลักสูตร น.ม. >> โทร. 02-2182017 ต่อ 508 และ 02-2182022
30 หลักสูตร น.ด. >> โทร. 02-2182017 ต่อ 508 และ 02-2182022
40 หลักสูตร ศศ.ม. >> โทร.02-2182017 ต่อ 528 และ 02-2182036
50 หลักสูตร LL.M. (Business Law) >> โทร.02-2182017 ต่อ 516 และ 02-2182063
60 หลักสูตร น.ม.การเงินและภาษีอากร >> โทร.02-2182017 ต่อ 207 และ 02-2182073