ปฎิทินการสมัคร

กำหนดการการส่งใบสมัครทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ การประกาศผล การสอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และวันรายงานตัว รวมถึงรายละเอียดประกอบอื่นๆ